sobota, 3 kwietnia 2010

Alleluja!

Zmartwychwstanie dzieje się tu i teraz, albo nie dzieje się wcale. (Paul Tillich)
Odrodzenia ze Zmartwychwstaniem Chrystusa i nadziei!
A jako załącznik - wiersz, który z życzeniami otrzymałam od księdza poety Kazimierza Wójtowicza CR (i publikuję za zgodą Autora).

Już płaszcze zebrane z palmowej niedzieli,
odeszły radosne śpiewy i muzyka,
jedynie nagi bruk pod stopy się ścieli,
o który się zdrada skulona potyka.

Jeszcze Pan zdąży na czas do wieczernika,
bóstwo swe skryje w środku chleba i wina,
do mycia cudzych nóg użyje ręcznika,
przypomni miłość i poczeka na finał.

A finał to nie wyrok, droga krzyżowa,
korona ciernista, w konwulsjach konanie,
ostatni krótki oddech, ostatnie słowa –
to trzeciego dnia o świcie z grobu wstanie.

Dziś, gdy się po zimie wiosna ze snu budzi,
czekasz, Panie, we wszystkich ogrodach świata,
że przyjdą do Ciebie tłumy Twoich ludzi:
Ty każdego imieniem wezwiesz jak brata.
Ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz