niedziela, 20 marca 2011

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami


W II niedzielę Wielkiego Postu przypada właśnie Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami, którego widocznym efektem jest zbiórka do puszek ofiar na misje.
Z tej okazji warto wspomnieć o Dziełu Pomocy Misjom „Ad Gentes”, które na co dzień wspiera działalność misyjną na całym świecie, gromadzi i upowszechnia informacje o działalności polskich misjonarzy oraz zajmuje się animacją misyjną w Polsce.

Z ubiegłorocznej II Niedzieli Wielkiego Postu "Ad Gentes" zebrało 1 711 981,37 zł. Pieniądze te wydano na cele statutowe dzieła, którymi są projekty ogólne (związane z działalnością ewangelizacyjną, budową i utrzymanie miejsc kultu , misji i ośrodków duszpasterskich, kształcenie katechistów, działalność duszpasterska na parafii – misji), medyczne (działalności na rzecz ochrony zdrowia i ludności, budowa, utrzymanie i prowadzenie szpitali, ośrodków zdrowia, aptek, a także zakup leków, narzędzi i materiałów opatrunkowych, charytatywne (pomoc dla najuboższych, budowa, utrzymanie i prowadzenie domów opieki, sierocińców, walka z niedożywieniem i głodem, walka ze skutkami bezrobocia, pomoc dla uchodźców i ofiar konfliktów wewnątrzpaństwowych oraz klęsk żywiołowych), edukacyjne (upowszechnianie oświaty, budowa i prowadzenie szkół i przedszkoli, zakup pomocy naukowych i podręczników oraz przyborów szkolnych, opłaty dla nauczycieli i pokrywanie kosztów szkolnych opłat dla uczniów).
Warto też zacytować raport szefa "Ad Gentes", ks. Zenona Zająca, na temat projektów sfinansowanych za ubiegłoroczną zbiórkę. Z tych ofiar sfinansowano 167 projektów na sumę 776 000 zł, z tego m.in.:
- doprowadzenie elektryczności i zakup motopompy – Madagaskar,
- animacja dzieci, młodzieży i dorosłych – Kamerun,
- pomoc w przygotowaniu Kongresu Miłosierdzia – Rwanda,
- pomoc na roczne opłaty dla grupy sierot – Zambia,
- remont plebani – Wenezuela,
- zakup kolumn do nagłośnienia kościoła – Kazachstan,
- remont kaplicy św. Klary – Kirgistan,
- dożywianie biednych dzieci – Uganda,
- zakup leków i materiałów opatrunkowych – Tanzania,
- biblioteka parafialna – Boliwia,
- dożywianie dzieci w internacie – Madagaskar,
- kontynuacja budowy kościoła – Zambia,
- zakup przyborów szkolnych dla przedszkolaków – Kamerun,
- zakup lodówki – Togo,
- druk katechizmu – Kazachstan.

Podobnie do lat ubiegłych przyznaliśmy również roczne dotacje ponad 300 misjonarzom (księżom diecezjalnym i misjonarzom świeckim) w wysokości 3500 zł, które służą bardzo często jako jedyne źródło utrzymania i finansowania ich pracy w krajach misyjnych."

Oczywiście wiele zgromadzeń i diecezji ma swoich misjonarzy, ale "Ad Gentes" jest dla wszystkich, to nie organizacja związana typowo z jednym ze zgromadzeń, lecz dla wszystkich, którzy pracują na misjach lub chcą coś dla nich dobrego uczynić.

Gdyby ktoś dziś oprócz modlitwy chciał wesprzeć Dzieło Pomocy Misjom, może to zrobić, nie ruszając się z domu - SMSem (dotyczy to wszystkich operatorów sieci komórkowej, którzy zrezygnowali ze swojej prowizji). Wyślij SMS o treści MISJE na numer 72032 (koszt SMS-a 2,00 zł + VAT). O tym, jaka to skuteczna forma pomocy świadczy fakt, że "dzięki kampaniom ogłoszeniowym w ogólnopolskich dziennikach, tygodnikach i w Internecie udało się zebrać 147 012, 01, zł co pozwoliło zrealizować 22 projekty edukacyjne, charytatywne i medyczne".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz