sobota, 24 marca 2012

Dyktando ze słownictwa religijnego

Oddaję głos organizatorom. I przyłączam się do zaproszenia, a jak zdążę, to i skorzystam :)

Serdecznie zapraszamy pracowników i współpracowników Państwa redakcji, jak też wszystkich zainteresowanych do udziału w dyktandzie ortograficznym z zakresu słownictwa religijnego Piszemy poprawnie.
Dyktando odbędzie się w poniedziałek 26 marca w godz. 13.00 – 15.00 w Instytucie Filologii Polskiej UAM (ul. Fredry 10).
Jego autorem jest ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna (Kierownik Katedry Komunikacji Religijnej Papieskiej Akademii w Krakowie, przewodniczący Sekcji Homiletów Polskich, przewodniczący Komisji Języka Religijnego Rady Języka Polskiego).

Osoby zainteresowane mogą przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia albo wypełnić ją przed rozpoczęciem dyktanda.

Prosimy o przekazanie informacji wszystkim osobom, dla których udział w naszym spotkaniu może stanowić potwierdzenie, że warto troszczyć się o poprawną pisownię słownictwa religijnego.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy


Program
- dyktando ortograficzne Piszemy poprawnie (słownictwo religijne);
- samodzielne sprawdzenie przez uczestników poprawności własnego dyktanda;
- wykład ks. prof. dra hab. Wiesława Przyczyny Kryteria kodyfikacji pisowni słownictwa religijnego;
- dyskusja.

Sekretarz: dr Katarzyna Zagórska, tel. 0501 461 842
Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej UAM

Patronat medialny: Katecheta, Biblioteka Kaznodziejska, Przewodnik Katolicki

Organizatorzy:
Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej UAM
Radio Emaus

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz