piątek, 28 czerwca 2013

Wiedza u źródła

Wystarczyło spojrzeć do źródła - strony episkopat.pl, by wyrobić sobie zdanie na temat ostatnio nagłaśnianych zmian w kościelnych przepisach, ale skłoniła mnie do tego dopiero rozmowa z naszym księdzem proboszczem. Patrzę i oczom nie wierzę, że przeczytane przeze mnie komentarze i dyskusje (z prawa i lewa) dotyczące "imprezowych piątków" mają się nijak do decyzji Episkopatu Polski. Nijak.

Oto pełna treść całego punktu komunikatu nt. zmiany treści IV przykazania kościelnego:

Biskupi przyjęli nowelizację IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach" przyjęto nowe brzmienie: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach". Oznacza to, że okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni “modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli więc w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę. Cytat za: http://episkopat.pl/dokumenty/komunikaty_zp_kep/5203.1,Komunikat_z_362_Zebrania_Plenarnego_Konferencji_Episkopatu_Polski.html

Wystarczyło przeczytać krótki dokument źródłowy i nie wyciągać zdań poza kontekst, w którym zostały zapisane, czyli to zdanie: "Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni “modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250)"...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz