czwartek, 31 października 2013

III miejsce naszych kolacji postnych!

Nasza parafia zdobyła III miejsce w konkursie Radia Emaus na inicjatywę parafialną „Po prostu dobry pomysł” im. Ks. Bogusza Lewandowskiego. 361 osób za dobry pomysł uznało postne kolacje naszej parafii.
Najlepszą inicjatywę wybierali w głosowaniu słuchacze spośród 12 kandydatur. I miejsce zdobył Marsz Wszystkich Świętych zorganizowany przez parafię św. Małgorzaty w Gostyniu (1580 głosów), który jest nie tylko odpowiedzią na coraz bardziej popularne Halloween, lecz również przypomina, że warto być świętym. W kolorowej paradzie przez Gostyń przeszły osoby przebrane za popularnych świętych, a o tajemnicy ich obecności wśród nas przypomniały niesione relikwie. II miejsce słucha-cze przyznali (780 głosami) Lektoratowi Języków Obcych w parafii pw. Bogarodzicy w Poznaniu. W jego ramach wiele grup uczy się najpopularniejszych języków obcych w przyparafialnych salkach. W ofercie znajduje się również język... hebrajski. Nauczyciele to wolontariusze, a uczestnicy za kurs płacą symboliczne sumy.
Gratulujemy laureatom, a osobom głosującym na naszą inicjatywę serdecznie dziękujemy.

piątek, 18 października 2013

Pospolite ruszenie fotograficzne trwa

Cały czas aktualny jest nasz apel o przynoszenie zdjęć obrazujących Wildę, życie w tej dzielnicy w latach 1945-89. Namawiamy do odkurzenia szuflad, sięgnięcia po leciwe albumy, odkopanie w pamięci wydarzeń, które mogły być uwiecznione na fotografii - czarno-białej, kolorowej - to bez znaczenia.

Przypominamy, że nasza akcja z panią dr Magdaleną Mrugalską-Banaszak postawiła sobie za cel ocalenie Wildy od zapomnienia, stąd pomysł, by włączyć mieszkańców w przygotowanie planowanej na przyszły rok wystawy fotograficznej, poświęconej właśnie Wildzie w latach 1945-89.

Fotografie można przynosić co tydzień w poniedziałki od 15.30 do 16.30 do salki obok kancelarii, gdzie dyżur pełni pani historyk. Ale można je też przesłać mailem na adres kontakt@wpisani.info lub magda.mrugalska@wp.pl z danymi nadawcy i krótkim opisem wysłanej fotografii.

Zapraszamy do włączenia się w tę dzielnicową inicjatywę!

czwartek, 17 października 2013

Dobry pomysł naszej parafii

Nasza parafia już drugi raz zgłosiła swoją inicjatywę do konkursu Radia Emaus na inicjatywę parafialną „Po prostu dobry pomysł” im. Ks. Bogusza Lewandowskiego. Nasz dobry pomysł to postne kolacje, które od kilku lat odbywają się w czasie Wielkiego Postu. Spożywana w ciszy kolacja służy słuchaniu Słowa Bożego lub literatury kościelnej, a datki za postna kolację są wsparciem dla potrzebujących. Co roku pomagamy innym osobom, organizacjom.

Najlepszą inicjatywę wybiorą słuchacze Radia Emaus już po raz czwarty. Zapraszamy do głosowania – do 25 października. Głosować można, wysyłając e-mail: Głosuję na kolacje postne ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres dobrypomysl@radioemaus.pl, poprzez stronę internetową Radia Emaus, wysyłając SMS z treścią: Kolacja ze swoim imieniem i nazwi-skiem na nr tel. 607 665 413 lub listownie na adres redakcji (z dopiskiem „Dobry pomysł”). Każdy słuchacz może oddać tylko jeden głos. Czas tylko do 25 października.

Zachęcam! Do głosowania i do uczestnictwa w kolejnych kolacjach w przyszłym roku!

niedziela, 6 października 2013

Tydzień Maryjny

Tak, tydzień właśnie, choć to cały październik dzięki modlitwie różańcowej jest Maryi. Ale w naszej parafii upamiętniamy świętowaniem XXXV rocznicę nawiedzenia naszej parafii przez kopię Cudownego Obrazu z Jasnej Góry. Dlaczego?
Kto w tamtych czasach uczestniczył w tego typu wydarzeniu (bo kto nie uczestniczył? Doprawdy jednostki!), ten musi pamięć ogrom przeżyć towarzyszących tej wyjątkowej manifestacji wiary, tę społeczną gorliwość i żarliwość religijną, te wzruszenia towarzyszące nabożeństwom i modlitwom. I jeśli tylko masowość tego wydarzenia była jedyną motywacją dla niektórych, by przyozdobić okna, by pójść w procesji, czuwać w kościele, to dla wielu wildeckich katolików było to ogromne przeżycie duchowe - niczym wizyta Matki Bożej w naszych domach.

Ja w tym czasie wprawdzie dopiero przychodziłam na świat, więc dane mi było dotąd uczestniczyć w jedynej perygrynacji, zaraz na początku lat 90. w moim rodzinnym mieście i już skala tego wydarzenia, zaangażowania ludzi robi wrażenie. A co dopiero ta z 1978 roku!

Dlatego w sobotę wieczorem chór Campanelli zapoczątkował ten szczególny tydzień w parafii koncertem i modlitewnym czuwaniem przy ołtarzu Matki Bożej. Dziś z kolei kazania głosił wywodzący się z naszej parafii mnich zgromadzenia paulinów. Z kolei muzycznym finałem tygodnia będzie występ chóru konkatedry parafii prawosławnej, z którym ponownie nasi parafianie będą mogli odśpiewać przepiękny hymn Akatyst - w sobotę 12 października wieczorem. Koniec tygodnia wyjątkowego kultu maryjnego przypadnie na 13. dzień miesiąca (czyli następna niedziela), tradycyjnie dzień Matki Bożej, kiedy to wieczorną mszę zakończy procesja fatimska wokół skweru.

Po drodze, czyli każdego dnia, Rada Duszpasterska zaproponowała półgodzinne wyciszenie w ramach adoracji przed obliczem Maryi. Każdego dnia krótkie wieczorne (po mszy św. o 18.30) czuwanie przygotowuje inna grupa parafialna, zachęcając zwłaszcza do indywidualnego trwania na modlitwie. Jak zastrzegał ks. proboszcz, ogłaszając tę inicjatywę - nie chodzi o mnożenie nabożeństw, ale o stworzenie okazji do wyciszenia, oddania się choć na chwilę każdego dnia pod opiekę Matki Bożej. Tak jak to wildeccy parafianie uczynili 35 lat temu...