czwartek, 17 października 2013

Dobry pomysł naszej parafii

Nasza parafia już drugi raz zgłosiła swoją inicjatywę do konkursu Radia Emaus na inicjatywę parafialną „Po prostu dobry pomysł” im. Ks. Bogusza Lewandowskiego. Nasz dobry pomysł to postne kolacje, które od kilku lat odbywają się w czasie Wielkiego Postu. Spożywana w ciszy kolacja służy słuchaniu Słowa Bożego lub literatury kościelnej, a datki za postna kolację są wsparciem dla potrzebujących. Co roku pomagamy innym osobom, organizacjom.

Najlepszą inicjatywę wybiorą słuchacze Radia Emaus już po raz czwarty. Zapraszamy do głosowania – do 25 października. Głosować można, wysyłając e-mail: Głosuję na kolacje postne ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres dobrypomysl@radioemaus.pl, poprzez stronę internetową Radia Emaus, wysyłając SMS z treścią: Kolacja ze swoim imieniem i nazwi-skiem na nr tel. 607 665 413 lub listownie na adres redakcji (z dopiskiem „Dobry pomysł”). Każdy słuchacz może oddać tylko jeden głos. Czas tylko do 25 października.

Zachęcam! Do głosowania i do uczestnictwa w kolejnych kolacjach w przyszłym roku!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz